background

Rinoplasti

Rinoplasti ameliyatı genel olarak burundaki iç ve dış tüm problemlere çözüm bulmak için geliştirilen ameliyat prosedürünün üst adıdır.

Bu üst başlık altında burnun içindeki kıkırdak kemik eğrilikleri, kırıkları, pasajı tıkayan burun etlerine müdahaleler de mevcuttur. Burun dışındaki problemler bu süreçte düzeltilir. Kemerli burnun kemeri alınıp düzeltilir, uzun burun kısaltılır, kısa burun uzatılır, geniş burun daraltılır, dar ve nefes almayı engelleyen burun genişletilir. Uç yani tip denilen alan yukarı kaldırılabilir, fazla kalkıksa indirilebilir. Uçtaki göze güzel gelmeyen şekil bozuklukları (şişkinlik, kanatların içeri doğru çöküklüğü, deliklerin büyüklüğü vb.) düzeltilebilir. Anlatılanlardan çıkacağı üzere burnun neredeyse tamamına yönelik değişiklikler bu ameliyat ile sağlanabilir.

Rinoplasti Ameliyatında Hasta ve Doktor Uyumunun Önemi
Başarıdaki en önemli etkenler iyi bir ön muayene ve problemlerin doğru tespiti, iyi bir ameliyat öncesi planlama, el becerisi, tecrübe ve hasta doktor uyumunun sağlanmasıdır. Hasta için uygun doktor seçimi ve aynı şekilde doktor için uygun hasta seçimi başarı açısından çok önemlidir. Detaylı bir ön görüşme her iki taraf için de olmazsa olmazdır. Karşılıklı istekler ile olabileceklerin uyumu sağlanmadan yani hasta burun ameliyatından sonra ulaşılabilecek sonucu tam olarak benimsemeden bu ameliyat planlanmamalıdır. Aşırı beklentilerle girilecek her ameliyat sonuç ne kadar başarılı olsa da her iki taraf için hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Yani ameliyat kadar ameliyat öncesi bilgilendirme karşılıklı anlaşma önemlidir.

Rinoplasti Ameliyat Teknikleri
Genel olarak buruna yaklaşımda açık ve kapalı olmak üzere 2 ana teknik kullanılır. Açık teknikte burnun alt kesiminde küçük bir kesi yapılır ve ana giriş buradan olur. Kapalı teknikte ise kesiler burun deliklerinin iç kısımlarından yapılır ve buradan operasyona başlanır.

Yine aynı şekilde ameliyat fonksiyonel ve prezervation rinoplasti şeklinde de sınıflandırılabilir. Son dönemlerde bu iki tekniğin birleştirildiği hibrid teknikler de hızlıca gelişmektedir. Bu ameliyatlar sadece klasik rinoplasti aletleri ile yapılabildiği gibi ameliyatın farklı safhalarında kullanılan mikroturlar ve piezo aletleri gibi değişik aletlerle de yapılır.

Rinoplastide Türkiye
Rinoplasti ameliyatında biz Türk hekimleri öncü başarılar sağlıyoruz ve giderek bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tüm dünyada, ülkemizdeki başarılı cerrahlarımızın yanına bu teknikleri görmek, öğrenmek amacı ile pek çok doktor gelmektedir. Rinoplasti konusunda uluslararası düzeyde pek çok, kongreler, bilimsel toplantılar, workshoplar gerçekleştirilmektedir. Gelecekte daha da ileri gideceğimizden şüphemiz yoktur.