background

Yüz Analizi

Yüz Analizi

Yüz analizi, burun estetiği yaptıracak kişilere ameliyat öncesinde yapılan aşamalardan biridir. Burnun yüzdeki diğer organlarla uyumlu olması ve birlikte güzel gözükmesi yüz analizinin yapılış amacıdır.

Sanattan mimariye kadar birçok alanda kullanılan altın oran da yüz estetiğinin önemli kriterlerinden biridir. Kaşlar arasındaki uzaklık, burun genişliği ve ağız uzunluğu, alt ve üst dudak genişliği gibi yüzdeki her bölgenin birbiri arasındaki altın oranı (1,618…) yüz güzelliğinin orantılı şekilde yansımasıdır.

Yüz Analizinde Yapılan Ölçümler
Yüzün oransal uyumları incelenirken yüzün bütünlüğü ele alınır. Uzun bir yüzde kısa bir burun, küçük bir yüzde de uzun bir burun hoş görünmeyecektir. Yüz analizinde; dudak yapısı, dudak ve burun arasındaki açı, alın genişliği, yanakların şekli, göz şekli, elmacık kemiklerini yapısı, kaş şekli, burun ve alın arasında açı, burun ve çene arasındaki açı, kulak ve burun ölçüleri baz alınır. Ölçümler sonrasında hastanın fotoğrafı çekilir ve burun simüle edilerek ameliyat sonrası burnun nasıl duracağı gösterilir.

Ancak yüz analizinde sadece yüzdeki organların birbiri ile uyumu baz alınmaz. Burun estetiği yaptıracak kişinin cildi, karakteri, cinsiyeti, boyu, yaşı, mesleği ve yaşam tarzı da göz önünde bulundurulur. Hastanın burnunun görünüşünü nasıl istediği yüz analizindeki bir diğer kriterdir. Başkasının burnu bir başkasında güzel durmayacağı gibi yüzüne uygun olmayabilir. Bu yüzden yüz analizi yapıldıktan sonra hastanın fotoğrafı çekilir ve

Yüz güzelliğinde, bütünü oluşturan organların tek başına güzel olmaları değil, oransal uyumları ve birlikte güzel görünmeleri önemlidir. Uzun bir yüzde kısa bir burun çirkin görünebileceği gibi; tam tersi yuvarlak, küçük bir yüzde, uzun burun ve sivri bir çene bütünlüğü bozacağından hoş görünmeyecektir. Bu nedenle yüz bölgesinde bir estetik ameliyat planlarken yüzün şekli, oranları ve hatta cildin kalitesi, karakteri ameliyat öncesinde yeterince analiz edilmeli ve yeni planlanan burun şekli buna göre tasarlanmalıdır.

Böylece hastanın istekleri de hesaba katılarak yüz analizi sonucu elde edilen veriler doğrultusunda rinoplasti operasyonunun planlaması tamamlanır. Yüz analizi ve doktor hasta görüşmeleri sırasında elde edilen bilgiler rinoplastinin estetik anlamdaki başarısını doğrudan etkileme niteliğine sahiptir.