background

Kulak Tüpü (Ventilasyon Tüpü) Uygulaması

Kulak Tüpü (Ventilasyon Tüpü) Uygulaması

Östaki borusu, geniz boşluğu ve orta kulak arasında yer alan küçük bir kanaldır. Orta kulağın havalanması, dış kulak yolundaki basıncı dengelemekle görevli östaki borusu burnun arkasında geniz boşluğunun her iki yanında yer alır.

Östaki borusunun tıkanması sonucunda dış ve orta kulak arasındaki basınç dengelemez. Bu da sıvı toplanmasına yol açar. Tedavi edilmediğinde işitme kayıplarına, kulak zarı kalıcı değişikliklerine (delinme, çökme, yapışma vb.) ve zihinsel gelişmenin bozulmasına yol açabileceği için ventilasyon tüpü takılır. Havalandırma tüpü, myringotomi tüpü, basınç dengeleme tüpü veya timpanostomi tüpü olarak da adlandırılan kulak tüpü takılmasıyla basınç dengelenir ve hava geçişi sağlanır. Genellikle çocuklara takılan ventilasyon tüpü 4-6 ay arasında kendiliğinden düşer.

Kulak Tüpü Hangi Durumlarda Takılır?
Kulak tüpleri genellikle 3-10 yaş arasındaki çocuklara takılır. Uzun süreli sıvı birikimi, tedaviye cevap vermeyen kulak enfeksiyonları gibi durumlarda kulak tüpü takılması gerekir. Kulak tüpü uygulaması sadece çocuklara değil yetişkinlere de yapılır. Kulak tüpü takılmasının gerekli olduğu durumlar şöyledir:

  • • Östaki borusu tıkanıklığı
  • • Kulak zarında deformasyon
  • • Uçma veya dalmaya bağlı barotravma
  • • Down sendromu ve yarık damak gibi durumlar neticesinde östaki borusunun gelişmemesi
  • • Orta kulakta 3 aydan uzun süredir sıvı olması ve önlenememesi
  • • Sıvının 20 dB’den fazla işitme kaybına yol açması ve çocuk gelişimini etkilemesi
  • • Biriken sıvının yapışkan bir hal alıp kulak zarının çökmesine neden olması
  • • Tekrarlayan ve diğer tedavi yöntemlerine cevap vermeyen kulak enfeksiyonu

Kulak Tüpü Takılmazsa Ne Olur?
Orta kulakta sıvı birikimine 3-10 yaş arası çocuklarda daha sık rastlanır. Genellikle geniz eti problemiyle beraber karşılaşılan sıvı birikimini engellemek için kulak tüpü takılmaması kalıcı işitme kaybı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Kulak zarı yırtılması, denge problemi, kulak zarında şekil bozukluğu, konuşma problemi, uyku problemi diğer karşılaşılabilecek sorunlar arasındadır. Ayrıca çocuklarda konuşma ve zihinsel gelişmede gerileme gösterir.

Kulak Tüpü Nasıl Takılır?
Kulak tüpleri; metal, plastik, altın ve teflondan yapılır. Enfeksiyona neden olmaması için özel malzemeyle kaplanan kulak tüpleri genel anestezi altında takılır. Kulak zarına küçük bir kesi yapılarak tüp takılır ve hava ile sıvı akışı sağlanmış olur. Herhangi bir dikiş gerektirmeyen kulak tüpü uygulaması yetişkinlere lokal anestezi altında yapılabilirken çocuklarda genel anestezi tercih edilir. Eğer çocuklarda geniz eti şikâyeti de varsa kulak tüpü takımında geniz eti ameliyatı da yapılabilir. Sadece tüp uygulaması yaklaşık 15 dakika sürer.

Kulak Tüpü Ne Kadar Süre Kalır?
Çeşitli materyallerde üretilen kulak tüpleri minimum 4-6 ay boyunca kulakta durur ve sonrasında vücut tarafından atılır. Uzun süre durması gereken tüpler, diğer tüplere göre daha büyüktür. Hangi tüpün takılacağına biriken sıvının, hastanın ve kulağın durumu göz önünde alınarak karar verilir.

Kulak Tüpü Takıldıktan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kulak tüpü uygulamasından sonra genellikle herhangi bir ağrı ile karşılaşılmaz. Sadece anesteziye bağlı kısa süreli mide bulantısı ve hassasiyet gözlenebilir. Kulak tüpü olan kişiler deniz veya havuza kulak tıkacı takmadan girebilir ancak atlama ve dalış yapmaması gerekir. Ayrıca duşta kulağa su kaçmamasına dikkat edilmelidir. Su kaçması sebebiyle akıntı veya enfeksiyon olması durumunda kulak damlaları ve antibiyotikler doktor kontrolünde kullanılabilir.